Skolesaker fra media

På denne siden skal det med tiden bli samlet mobbesaker osv. fra media slik at det er et sentralt sted man kan finne slike saker. Håper dere ønsker å bidra til at dette blir en realitet ved å sende inn tips/ linker til til saker slik at jeg får lagt dem til her.

Nederst på siden er regnearket hvor alle innsendte skjemasvar er registrert.

Link til Wakelet samlingen

Link til regnearket