CV – Curriculum Vitae

img_0248-1-e1525260776518.jpgSondre Bogen-Straume

Født: 01.04.1997

 

 

 

 

NØKKELINFORMASJON

Er punktlig, arbeidsom, effektiv og ærlig. Jeg har interesse for planter og har god plantekunskap. Jeg intreserer meg også for energieffektivisering i husoldninger.Jeg har også erfaring med bruk, salg og reprasjon av hagemaskiner.

 

ARBEIDSERFARING

2011-2013      Haukerød Hage & Skog (utplassering fra skolen).

Mine arbeidsoppgaver var salg og service på hagemaskiner. Kundebehandling, renhold og annet forefallende.

2014      Profesjonell Service AS (Sommerjobb).

Mine arbeidsoppgaver var salg av oppdrag/ jobber, gartner og anleggsgartner arbeide og reprasjon av maskiner.

2015      Profesjonell Service AS (Sommerjobb).

Mine arbeidsoppgaver var salg av oppdrag/ jobber, gartner og anleggsgartner arbeide og reprasjon av maskiner.

2015-2018    Anleggsgartnerlærling ved Jarlsberg Hovedgård

Mine arbeidsoppgaver: Generelt vedlikehold av kulturhistorisk grøntanlegg på 70 daa. inkludert Gullkronene og Ilene naturreservat, legging av teglsteinsbelegg i vinkjeller, restaurering av teglsteinsbelegg fra 1700 tallet, bygging av gråsteinsmur, montering av vanningsanlegg, maskinvedlikehold, snekring av bygningsmessige konstruksjoner og generelt vedlikehold av kulturhistoriske bygninger.

2017-…      Sosiale medieansvarlig for Vestfold Sosialistisk Venstreparti

Ansvar for Vestfold SVs sosiale medieprofiler, ansvarlig for alle tekniske saker for lokallag i Vestfold

2018-…      Nestleder i Tønsberg Sosialistisk Venstreparti

Medlemsansvarlig, arrangering av ulike tilstelninger, annet politisk og organisasjonsarbeid.

2018-…      Vara til styret i Autismeforeningen i Norge Vestfold fylkeslag

2018-…      Medlem i Ungdomsrådet ved Sykehuset i Vestfold HF.

Månedlige møter, og daglig arbeid med sakspapirer vedrørende SiVs utvikling av helsetjenester, kursholding og utforming av det fremtidige helsetilbudet.

 

UTDANNING

2015-2018      Anleggsgartnerlærling ved Jarlsberg Hovedgård

2014-2015      VG 2 Anleggsgartner og idretsanleggsfag.

2013-2014      VG1 Naturbruk ved gjennestad VGs.

2010-2013      Mokollen skole (ungdomskolen).

2003-2010      Krokemoa barneskole.

 

PRAKSIS

2013-2014    Praksisplass 1-2 dager i uka (park og anlegg, friland, veksthus og hagesenter).

2014-2015     praksis 1-2 dager i uka (park og anlegg)

 

SERTIFIKATER

– Klasse: T Traktor

– Klasse: B Bil

– Plantevernsertifikat

 

KURS

2013      33 timers grunnkurs i førstehjelp v. Røde Kors hjelpekorps

2013      Psykososialt førstehjelpskurs v. Røde Kors hjelpekorps

2014      Teoretisk kurs maskinførerbevis (MEF)

 

FRITIDSINTERESSER

Jobbe i hagen, plantelære, anleggs teknikk, politikk, samfunnsutvikling, psykologi

 

ANNET

Har god innsikt i bruk, montering og reparasjon av teknisk utstyr.

Har mye erfaring med gressklipping, reparasjon av maskiner og utstyr og generelt hagestell.

 

KOMPETANSE

Kompetansebevis på : betongblander, kaldsag, listesag, ryddesag, traverskran i veksthus, vibroplate, gjerdesag, lift, motorsag, sirkelsag, vedkløyver og vinkelsliper.

 

REFERANSER

Tor Gunnar Trøen, daglig leder på Haukerød Hage & Skog Tlf: 334 66 462

Kjetil Klavenes, leder for gartneravdelingen på Proffesjonell Service AS Tlf: 468 86 386